פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על בראשית כה יג


(יב - טז) "ואלה תלדת." כי מישמעאל יצאו י"ב אומות ונשיאים עליהם, ואמר ואלה שמות בשמותם לתולדותם ואלה שמותם בחצריהם, שלרוב בעת שנעשו אומה שלמה ישנו שמם לשם אחר, אבל בני ישמעאל גם אחר שנתברכו וכ"א מבניו נעשה אומה בפ"ע ונשיא מושל עליהם לא שנו את שמם, עז"א ששמותם אלה היה לתולדותם, ר"ל שם הלידה, וכן אלה שמותם בחצריהם בעת שהתרבו וישבו בחצרות וטירות ובעת שנעשו שנים עשר נשיאים נשארו שמותם כמו שהיו: