מיוחס לרש"י על דברי הימים ב יד ג

| מיוחס לרש"י על דברי הימים בפרק י"ד • פסוק ג' |
ג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ויאמר ליהודה לדרוש – ולא כעשרה שבטים שדרשו אלוהים אחרים, חדשים מקרוב באו ואת אלוהי אבותם לא דרשו.