שולחן ערוך אורח חיים תקסד: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה בדוקה]
מאין תקציר עריכה
==[[שולחן ערוך אורח חיים תקסד א|סעיף א]]==
<קטע התחלה=א/>
כל תענית שאוכלים בו בלילה בין ציבור בין יחיד, הרי זה {{פרשע1|בהט|א}}אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר, {{פרשע1|מב|א}}והוא שלא ישן {{פרשע1|מב|ב}}{{רמ"א|(שנת קבע){{פרשע1|בהט|ב}}<small> (טור)</small>}}, {{פרשע1|מב|ג}}אבל אם ישן {{רמ"א|(שנת קבע)}}, אינו חוזר ואוכל ולא שותה אלא אם כן {{פרשע1|מב|ד}}התנה לאכול או לשתות.
: {{רמ"א|'''הגה:''' ויש אומרים {{פרשע1|בהט|ג}}דבשתיה אין צריך תנאי {{פרשע1|מב|ה}}דמסתמא דעתו של אדם לשתיה אחר השנה {{פרשע1|מב|ו}}והוי כאלו {{פרשע1|בהט|ד}}התנה<small> (טור ומרדכי והגהות מימוני והגהות אשרי)</small>}}.
<קטע סוף=א/>