פתיחת התפריט הראשי

שינויים

{{מ:שוליים-סוף}}
 
===מפטיר ליוםלראש השניהשנה===
 
ביום השני של גלויות קורא המפטיר [[#מפטיר ליוםלראש הראשוןהשנה|'''כמו ביום הראשון''']].
 
===הפטרה ליום השני===