פתיחת התפריט הראשי

שינויים

 
===מפטיר ליום שני===
ביום טוב שני של גלויות קורא המפטיר [[#מפטיר ליוםלחל הראשוןהשבועות|'''כמו ביום הראשון''']].
 
===הפטרה ליום טוב שני===