פתיחת התפריט הראשי

שינויים

{{מ:שוליים-סוף}}
 
===מפטיר ליום טוב שני===
ביום טוב שני של גלויות קורא המפטיר [[#מפטיר ליום הראשון|'''כמו ביום הראשון''']].
'''קריאת התורה למפטיר בספר התורה השני מתוך ספר במדבר, [[פרשת פינחס/טעמים|פרשת פינחס]].'''
{{מ:שוליים|5}}
{{תבנית:משתמש:Dovi/טעמי המקרא}}
הפסוקים לקריאת המפטיר יהיו כאן
{{תבנית:משתמש:Dovi/טעמי המקרא-סוף}}
{{מ:שוליים-סוף}}
 
===הפטרה ליום טוב שני===