פתיחת התפריט הראשי

שינויים

{{מ:שוליים-סוף}}
'''מפטיר:''' ראו לעיל '''[[#מפטיר ליום הראשון|מפטיר ליום הראשון]]'''.
 
===מפטיר ליום השני===
ביום טוב שני של גלויות קורא המפטיר [[#מפטיר ליום הראשון|'''כמו ביום הראשון''']].
 
===הפטרה ליום השני===