פתיחת התפריט הראשי

Roxette5

הצטרף ב־3 במרץ 2012
* ט"ז על חו"מ (מחכה להעלאת החומר באתר סאפריה)
* פני יהושע על הש"ס
* תוספות שאנץ
* תוספות ר"י הזקן
* מנחת שי על שה"ש, רות, איכה, וקהלת