פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 9 בתים ,  לפני חודש
מ
<div class='gmara_rashi'>
==רש"י==
<קטע התחלה=ר/>'''ואע"ג דהשתא.''' - בשביעית לא קרינא ביה לא יגוש שהרי אם בא לנגשו בלא שביעית נמי אינו יכול לא אמרי' כיון דלא קרינן ביה לא יגוש לא קרינן ביה שמוט דסוף אתי לידי לא יגוש והכי משתמע ביה קרא לא יגוש בזמנו את רעהו כי קרא שמטה קודם לכן:
 
'''מוסר שטרותיו לב"ד''' - הוא פרוזבול שהתקין הלל שכתוב בו מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה:
 
<div class='gmara_tosfot'>
 
==תוספות==
<קטע התחלה=ת/>'''איכא''' דאמרי המלוה חבירו (בשטר) לעשר שנים אין שביעית משמטתו. אומר ר"ת דהלכה כלישנא בתרא דה"נ מתני' מסייע ליה וקשיא ללישנא קמא ובאזהרות הגיה ר"ת. זמן עשר (כסף) כי ילונו ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו: