פתיחת התפריט הראשי

שינויים

שינוי ערכים לדפים, אנחנו לא ויקיפדיה.
שאלה שמטרידה את קוראי {{SITENAME}} היא מידת אמינותו של המידע המופיע בה. האם אפשר ש[[w:ספרייה|ספרייה]] חופשית, כזו שנכתבת על ידי מאות ואלפי גולשים, שרבים מהם אנונימיים, תהיה אמינה? האם ספרייה שנכתבת על ידי מתנדבים, שאינם עוסקים בנושא לפרנסתם, יכולה להיות אמינה? בדף זה ננסה לתת תשובה מפורטת לשאלות אלה.
 
הבדל מובהק בין {{SITENAME}}, שכולם יכולים לשנותה, ובין ספרייה לא-מקוונת לא חופשית, שרק לחברי המערכת שלה יש אפשרות לשנותה, הוא באפשרות להשחית ערכיםדפים. בספרייה לא-מקוונתחופשית בעיית ההשחתה אינה קיימת, ואילו בו{{SITENAME}} קל להשחית ערכים (אם כי השחתה זו היא [[w:עבירה פלילית|עבירה פלילית]] בהתאם ל[[w:דיני מחשבים|חוק המחשבים]]).
 
בניגוד לחשש הראשוני, בעיית ההשחתה של ערכים קיימים אינה כה חמורה, וניתן להתמודד איתה. ההשחתה הנפוצה היא כתיבת טקסט בערךבדף שאינו קיים, בסגנון "תעלו כבר את הספר הזה, אני צריך להכין עבודה בנושא". מובן שצעד זה אינו מהווה פגיעה של ממש בו{{SITENAME}}, ובוודאי שאינו פוגע באמינותה. ניתן אפילו לראותו כסוג של מחמאה. השחתה נפוצה אחרת היא מחיקת חלק מערךמדף או הכנסת משפט שטות לתוכו. השחתה כזו בולטת לעין. השחתה ממשית, כזו שלוקחת ערךדף קיים ומשנה בו פרטים נכונים לפרטים שגויים, נדירה יחסית, ומתוקנת לרוב תוך זמן קצר באמצעות מנגנון הניטור של הערכיםהדפים. כמו כן, השחתה של ערךדף אחד, מצערת ומקוממת ככל שתהיה, רחוקה מלפגוע באמינותה של כל הספרייה, שבה יש כעת {{NUMBEROFARTICLES}} ערכיםדפים.
 
פתרון נפוץ לבעיית ההשחתה היא [[ויקיטקסט:מדיניות החסימה|חסימת]] משתמשים המזיקים לאחר אזהרה.