פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[914125] בוט: תיקונים אוטומטיים
 
{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק ההתגוננות האזרחית#סעיף 22ב|סעיפים 22ב(א)(1), (2) ו־(3)}} {{ח:חיצוני|חוק ההתגוננות האזרחית#סעיף 27|ו־27(ג)}} {{ח:חיצוני|חוק ההתגוננות האזרחית|לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951}} (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}