פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[906949]
 
{{ח:סעיף*|5||עוגן=תוספת פרט 5}}
{{ח:ת}} פקדון תושב או פקדון תושב (פיצויים) כמשמעותם {{ח:פנימיחיצוני|סעיףהיתר 1978הפיקוח על המטבע|בהיתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח–1978}};
 
{{ח:סעיף*|6||תיקון: תשס״ה|עוגן=תוספת פרט 6}}