פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[879902]
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תושב אזור אילת“ –
{{ח:תתת|(1)}} יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום העיר אילת או באזור אילת והתגורר שם לפחות שלושה חדשים רצופים לפני שהוא מבקש הטבה לפי חוק זה;
{{ח:תתת|(2)}} חבר־בני־אדם כמשמעותו {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|בפקודה}} שיש לו עסק באזור אילת – לגבי אותו עסק, בתנאי שנרשם באילת כעוסק לענין {{ח:חיצוני|חוק מס ערך מוסף|חוק מע״מ}} לגבי העסק האמור ובתנאים אחרים שנקבעו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”יבוא לאזור אילת“ – יבוא טובין במישרין לאזור אילת, לרבות יבוא דרך אזור נמל חפשי אילת, ולרבות יבוא דרך מקום אחר בישראל כאשר הטובין מועברים לאזור אילת בפיקוח רשות המכס;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שירותי תיירות מסויימים“ – שירותי תיירות, כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק שירותי תיירות|בחוק שירותי תיירות, התשל״ו–1976}}, המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספת הראשונה}}, וכן זכות כניסה לשמורת טבע כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה|בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ב–1992}};