פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 1,358 בתים ,  לפני 4 חודשים
[908906]
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2000312}} '''חוק קודם:''' {{ח:תיבה|חא״י כרך ג׳, עמ׳ 2551|דבר המלך על הטיס (מושבות, ארצות חסות וארצות מנדט), 1927}}; ע״ר 1937, תוס׳ 2, 282, 291; ע״ר 1938, תוס׳ 2, 1, 202; ע״ר 1939, תוס׳ 2, 469, 472, 789; {{ח:תיבה|ס״ח תש״י, 73|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/1/law/1_lsr_210203.pdf}}, {{ח:תיבה|138|ת״ט}}; {{ח:תיבה|תשל״ב, 148|תיקון מס׳ 2|http://fs.knesset.gov.il/7/law/7_lsr_208420.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״ה, 220|תיקון מס׳ 7 לחוק סדר הדין הפלילי|http://fs.knesset.gov.il/8/law/8_lsr_209299.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״ז, 192|חוק רשות שדות התעופה|http://fs.knesset.gov.il/8/law/8_lsr_209804.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ם, 62|תיקון מס׳ 9 לחוק העונשין|http://fs.knesset.gov.il/9/law/9_lsr_209184.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״ב, 168|תיקון מס׳ 7|http://fs.knesset.gov.il/12/law/12_lsr_210932.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ה, 132|חוק רשות התעופה האזרחית|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299642.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ח, 145|תיקון מס׳ 9 לחוק העבירות המינהליות|http://fs.knesset.gov.il/17/law/17_lsr_300713.pdf}}. ק״ת תשל״ד, 327; תשל״ה, 2415; תשל״ז, 1611; תשמ״ב, 136.
{{ח:מאגר|2000312}} {{ח:תיבה|ס״ח תשע״א, 830|חוק הטיס|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301172.pdf}}, {{ח:תיבה|949|חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301347.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ו, 1263|חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348687.pdf}}.
 
{{ח'''חוק חדש:מאגר|2000312}}''' {{ח:תיבה|ס״ח תשע״א, 830|חוק הטיס|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301172.pdf}}, {{ח:תיבה|949|חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301347.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ו, 1263|חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348687.pdf}}.
 
''דחיית תחילה:'' {{ח:תיבה|ק״ת תשע״ג, 1214|דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק}}; {{ח:תיבה|תשע״ד, 188|דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק (תיקון)}}, {{ח:תיבה|1148|דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק (תיקון מס׳ 2)}}; {{ח:תיבה|תשע״ה, 9|דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק}}.
 
{{ח:סעיף|187|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הטיס (ביטחון בתעופה האזרחית)|בחוק הטיס (ביטחון בתעופה האזרחית), התשל״ז–1977}}.}}
 
{{ח:סעיף|188|}}