פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[שופטים א/טעמים|א]] · [[שופטים ב/טעמים|ב]] · [[שופטים ג/טעמים|ג]] · [[שופטים ד/טעמים|ד]] · [[שופטים ה/טעמים|ה]] · [[שופטים ו/טעמים|ו]] · [[שופטים ז/טעמים|ז]] · [[שופטים ח/טעמים|ח]] · [[שופטים ט/טעמים|ט]] · [[שופטים י/טעמים|י]] · [[שופטים יא/טעמים|יא]] · [[שופטים יב/טעמים|יב]] · [[שופטים יג/טעמים|יג]] · [[שופטים יד/טעמים|יד]] · [[שופטים טו/טעמים|טו]] · [[שופטים טז/טעמים|טז]] · [[שופטים יז/טעמים|יז]] · [[שופטים יח/טעמים|יח]] · [[שופטים יט/טעמים|יט]] · [[שופטים כ/טעמים|כ]] · [[שופטים כא/טעמים|כא]]'''}}
*{{ג|'''[[ספר שופטים/טעמים|כל הספר בדף אחד]]'''}}
*{{ג|'''[[שירת דבורה/טעמים|צורת השיר בשירת דבורה]]''' (המופיעה ב[[ספר שופטים/טעמים#שירת דבורה חזרה|ספר שופטים]] וב[[שופטים ה/טעמים#שירת דבורה חזרה|פרק ה']]) מבוססת על [[שירת דבורה/צורת השיר|הדף הזה]],{{הערה|גירסה ישנה נמצאת [[משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר שופטים/ה/צורת-השיר|כאן]].}} והצורות הנוספות מבוססות על [[שירת דבורה/צורות נוספות|הדף הזה]].}}
*{{ג|'''צורת השיר בשירת דבורה'''}}
**'''צורת השיר''' המופיעה ברצף הטקסט ([[שופטים ה/טעמים|בפרק ה']]) מבוססת על '''[[שופטים ה/צורת-השיר|הדף הזה]]''' (ובינתיים גם על [[משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר שופטים/ה/צורת-השיר|הדף הזמני הזה]]).
**{{ג|'''שמואל ב' (שמ"ב): [[שמואל ב א/טעמים|א]] · [[שמואל ב ב/טעמים|ב]] · [[שמואל ב ג/טעמים|ג]] · [[שמואל ב ד/טעמים|ד]] · [[שמואל ב ה/טעמים|ה]] · [[שמואל ב ו/טעמים|ו]] · [[שמואל ב ז/טעמים|ז]] · [[שמואל ב ח/טעמים|ח]] · [[שמואל ב ט/טעמים|ט]] · [[שמואל ב י/טעמים|י]] · [[שמואל ב יא/טעמים|יא]] · [[שמואל ב יב/טעמים|יב]] · [[שמואל ב יג/טעמים|יג]] · [[שמואל ב יד/טעמים|יד]] · [[שמואל ב טו/טעמים|טו]] · [[שמואל ב טז/טעמים|טז]] · [[שמואל ב יז/טעמים|יז]] · [[שמואל ב יח/טעמים|יח]] · [[שמואל ב יט/טעמים|יט]] · [[שמואל ב כ/טעמים|כ]] · [[שמואל ב כא/טעמים|כא]] · [[שמואל ב כב/טעמים|כב]] · [[שמואל ב כג/טעמים|כג]] · [[שמואל ב כד/טעמים|כד]]'''}}
*{{ג|'''[[ספר שמואל/טעמים|כל הספר בדף אחד]]'''}}
*{{ג|'''[[שירת דוד/טעמים|צורת השיר בשירת דוד]]''' (המופיעה ב[[ספר שמואל/טעמים#שירת דוד חזרה|ספר שמואל]] וב[[שמואל ב כב/טעמים#שירת דוד חזרה|שמ"ב פרק כ"ב]]) מבוססת על [[שירת דוד/צורת השיר|הדף הזה]],{{הערה|גירסה ישנה נמצאת [[משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר שמואל/שמ"ב כב/צורת-השיר|כאן]].}} והצורות הנוספות מבוססות על [[שירת דוד/צורות נוספות|הדף הזה]].}}
*{{ג|'''צורת השיר בשירת דוד'''}}
**'''צורת השיר''' המופיעה ברצף הטקסט ([[שמואל ב כב/טעמים|שמ"ב פרק כ"ב]]) מבוססת על '''[[שמואל ב כב/צורת-השיר|הדף הזה]]''' (ובינתיים גם על [[משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר שמואל/שמ"ב כב/צורת-השיר|הדף הזמני הזה]]).