ביאור:תוספתא/נידה/ו: הבדלים בין גרסאות בדף

[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
 
אמר רבי אלעזר ברבי צדוק: כשהיו ב"ד בודקין ביבנה, כיון שמוצאין בעליון - אין משגיחין בתחתון
ר"ש אומר: בנות כרכים, התחתון בא תחלה, מפני המרחצאות {{הע-שמאל|ר' שמעון סותר את דבריו בהלכה ג.
הוא מסביר מדוע ביבנה, שהיא כרך, מספיק לבדוק את השדיים. לדעתו כאן - בכפרים אין להסתפק בכך, ויש לבדוק למטה, שתתפשט הכף.}}
בנות כפרים, העליון בא תחלה, מפני שטוחנות ברחים ונושאות כדין על {{ב|גיססיהן.|שכמן}}
}}
 
===תנאי הכרחי===
{{ספרות חז"ל מנוקדת ומעוצבת|