פתיחת התפריט הראשי

שינויים

===הושע===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[הושע א/טעמים|א]] · [[הושע ב/טעמים|ב]] · [[הושע ג/טעמים|ג]] · [[הושע ד/טעמים|ד]] · [[הושע ה/טעמים|ה]] · [[הושע ו/טעמים|ו]] · [[הושע ז/טעמים|ז]] · [[הושע ח/טעמים|ח]] · [[הושע ט/טעמים|ט]] · [[הושע י/טעמים|י]] · [[הושע יא/טעמים|יא]] · [[הושע יב/טעמים|יב]] · [[הושע יג/טעמים|יג]] · [[הושע יד/טעמים|יד]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviהושע/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/הושעטעמים|נבואת הושע בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[הושע/טעמים|לקישור הזה]]
 
===יואל===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[יואל א/טעמים|א]] · [[יואל ב/טעמים|ב]] · [[יואל ג/טעמים|ג]] · [[יואל ד/טעמים|ד]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviיואל/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/יואלטעמים|נבואת יואל בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[יואל/טעמים|לקישור הזה]]
 
===עמוס===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[עמוס א/טעמים|א]] · [[עמוס ב/טעמים|ב]] · [[עמוס ג/טעמים|ג]] · [[עמוס ד/טעמים|ד]] · [[עמוס ה/טעמים|ה]] · [[עמוס ו/טעמים|ו]] · [[עמוס ז/טעמים|ז]] · [[עמוס ח/טעמים|ח]] · [[עמוס ט/טעמים|ט]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviעמוס/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/עמוסטעמים|נבואת עמוס בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[עמוס/טעמים|לקישור הזה]]
*{{צבע גופן|אפור|הערה: הפרקים בסוף נבואת עמוס (ח'-ט') חסרים בכתר ארם צובה (לפחות בחלקם), ונעשה בהם שחזור על בסיס כתבי־יד אחרים. לפרטים ראו במבוא המלא למהדורה, [[משתמש:Dovi/מקרא על פי המסורה/מידע על מהדורה זו/פרק ד|"פרק ד. קביעת הנוסח בנביאים וכתובים (במקומות החסרים בכתר)"]].}}
 
===עֹבדיה===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[עובדיה א/טעמים|א]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviעבדיה/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/עבדיהטעמים|נבואת עֹבדיה בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[עבדיה/טעמים|לקישור הזה]]
*{{צבע גופן|אפור|הערה: נבואת עֹבדיה חסרה לגמרי (פרק אחד) בכתר ארם צובה, ונעשה בה שחזור על בסיס כתבי־יד אחרים. לפרטים ראו במבוא המלא למהדורה, [[משתמש:Dovi/מקרא על פי המסורה/מידע על מהדורה זו/פרק ד|"פרק ד. קביעת הנוסח בנביאים וכתובים (במקומות החסרים בכתר)"]].}}
 
===יונה===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[יונה א/טעמים|א]] · [[יונה ב/טעמים|ב]] · [[יונה ג/טעמים|ג]] · [[יונה ד/טעמים|ד]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviיונה/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/יונהטעמים|נבואת יונה בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[יונה/טעמים|לקישור הזה]]
*{{צבע גופן|אפור|הערה: נבואת יונה חסרה לגמרי (פרקים א'-ד') בכתר ארם צובה, ונעשה בה שחזור על בסיס כתבי־יד אחרים. לפרטים ראו במבוא המלא למהדורה, [[משתמש:Dovi/מקרא על פי המסורה/מידע על מהדורה זו/פרק ד|"פרק ד. קביעת הנוסח בנביאים וכתובים (במקומות החסרים בכתר)"]].}}
 
===מיכה===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[מיכה א/טעמים|א]] · [[מיכה ב/טעמים|ב]] · [[מיכה ג/טעמים|ג]] · [[מיכה ד/טעמים|ד]] · [[מיכה ה/טעמים|ה]] · [[מיכה ו/טעמים|ו]] · [[מיכה ז/טעמים|ז]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviמיכה/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/מיכהטעמים|נבואת מיכה בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[מיכה/טעמים|לקישור הזה]]
*{{צבע גופן|אפור|הערה: רוב פרקי נבואת מיכה מתחילתה (א'-ה') חסרים בכתר ארם צובה (לפחות בחלקם), ונעשה בהם שחזור על בסיס כתבי־יד אחרים. לפרטים ראו במבוא המלא למהדורה, [[משתמש:Dovi/מקרא על פי המסורה/מידע על מהדורה זו/פרק ד|"פרק ד. קביעת הנוסח בנביאים וכתובים (במקומות החסרים בכתר)"]].}}
 
===נחום===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[נחום א/טעמים|א]] · [[נחום ב/טעמים|ב]] · [[נחום ג/טעמים|ג]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviנחום/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/נחוםטעמים|נבואת נחום בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[נחום/טעמים|לקישור הזה]]
 
===חבקוק===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[חבקוק א/טעמים|א]] · [[חבקוק ב/טעמים|ב]] · [[חבקוק ג/טעמים|ג]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviחבקוק/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/חבקוקטעמים|נבואת חבקוק בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[חבקוק/טעמים|לקישור הזה]]
 
===צפניה===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[צפניה א/טעמים|א]] · [[צפניה ב/טעמים|ב]] · [[צפניה ג/טעמים|ג]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviצפניה/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/צפניהטעמים|נבואת צפניה בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[צפניה/טעמים|לקישור הזה]]
*{{צבע גופן|אפור|הערה: הפרק בסוף נבואת צפניה (ג') חסר בחלקו בכתר ארם צובה, ונעשה בו שחזור על בסיס כתבי־יד אחרים. לפרטים ראו במבוא המלא למהדורה, [[משתמש:Dovi/מקרא על פי המסורה/מידע על מהדורה זו/פרק ד|"פרק ד. קביעת הנוסח בנביאים וכתובים (במקומות החסרים בכתר)"]].}}
 
===חגי===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[חגי א/טעמים|א]] · [[חגי ב/טעמים|ב]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviחגי/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/חגיטעמים|נבואת חגי בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[חגי/טעמים|לקישור הזה]]
*{{צבע גופן|אפור|הערה: נבואת חגי חסרה לגמרי (פרקים א'-ב') בכתר ארם צובה, ונעשה בה שחזור על בסיס כתבי־יד אחרים. לפרטים ראו במבוא המלא למהדורה, [[משתמש:Dovi/מקרא על פי המסורה/מידע על מהדורה זו/פרק ד|"פרק ד. קביעת הנוסח בנביאים וכתובים (במקומות החסרים בכתר)"]].}}
 
===זכריה===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[זכריה א/טעמים|א]] · [[זכריה ב/טעמים|ב]] · [[זכריה ג/טעמים|ג]] · [[זכריה ד/טעמים|ד]] · [[זכריה ה/טעמים|ה]] · [[זכריה ו/טעמים|ו]] · [[זכריה ז/טעמים|ז]] · [[זכריה ח/טעמים|ח]] · [[זכריה ט/טעמים|ט]] · [[זכריה י/טעמים|י]] · [[זכריה יא/טעמים|יא]] · [[זכריה יב/טעמים|יב]] · [[זכריה יג/טעמים|יג]] · [[זכריה יד/טעמים|יד]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviזכריה/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/זכריהטעמים|נבואת זכריה בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[זכריה/טעמים|לקישור הזה]]
*{{צבע גופן|אפור|הערה: רוב פרקי נבואת זכריה מתחילתה (א'-ט') חסרים בכתר ארם צובה (לפחות בחלקם), ונעשה בהם שחזור על בסיס כתבי־יד אחרים. לפרטים ראו במבוא המלא למהדורה, [[משתמש:Dovi/מקרא על פי המסורה/מידע על מהדורה זו/פרק ד|"פרק ד. קביעת הנוסח בנביאים וכתובים (במקומות החסרים בכתר)"]].}}
 
===מלאכי===
*{{ג|'''דפי הפרקים: [[מלאכי א/טעמים|א]] · [[מלאכי ב/טעמים|ב]] · [[מלאכי ג/טעמים|ג]]'''}}
*{{ג|'''[[משתמש:Doviמלאכי/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר/מלאכיטעמים|נבואת מלאכי בדף אחד]]'''}}, שיעבור בעתיד [[מלאכי/טעמים|לקישור הזה]]
 
==הערות==