ביאור:תוספתא/נידה/ו: הבדלים בין גרסאות בדף

[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
(יצירת דף עם התוכן "<noinclude>{{הבהרת מרחב ביאור}}</noinclude> ==תוספתא מסכת נידה פרק ששי== ===שלבי התפתחות גופנית=== {{ספרו...")
 
{{ספרות חז"ל מנוקדת ומעוצבת|
{{עוגן|ח}}(ח)
דם הנדה ובשר המת, כל אלו שהרקיבו - הרי אלו טהורין {{הע-שמאל|ראו [[ביאור:משנה נידה פרק ז|משנה ז, א-ב.]] הברייתא מוסיפה שלאחר שהרקיבו לגמרי הדם והבשר (אם אינו בכמות גדולה של "כמלוא תרווד") - טהורים לכל הדעות, ראו [[ביאור:משנה אהלות פרק ב|אהלות ב, א.]]
משום רבי נתן אמרו: פת שעפשה - אינו מטמא טומאת אוכלין, ושרין אותה במקומה {{הע-שמאל|ראו [[ביאור:משנה נידה פרק ז|משנה ז, א-ב.]] הברייתא מוסיפה שלאחר שהרקיבו לגמרי הדם והבשר (אם אינו בכמות גדולה של "כמלוא תרווד") - טהורים לכל הדעות, ראו [[ביאור:משנה אהלות פרק ב|אהלות ב, א.]]
ר' אחא ורבי מציעים קריטריונים להבחנה בין כתמים ישנים וכתמים חדשים יחסית.}}
משום רבי נתן אמרו: פת שעפשה - אינו מטמא טומאת אוכלין, ושרין אותה במקומה
ובמה הוא שרייתן? בפושרים. וכמה שרייתה? יהודה בן נקום אומר: עד שיהו פושרין מעת לעת.
א"ר יהודה: מפני מה אמרו בשרץ עד שעת הכיבוד? שאם לא בדק מטמא למפרע
אחרים אומרים משום רבי נתן: כל הכתמים הנמצאים במרחצאות של נשים - טמאין
}}
 
===כותים===
{{ספרות חז"ל מנוקדת ומעוצבת|