פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
ובמוצאי יום שבת ההוא התחיל האלהים לעשות מלאכה בעולם. בתחילת ליל ראשון כה באלול שנת א שהוא 28 בבתולה הרים שבתאי 1, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד. עשרה דברים נבראו ביום ראשון ואלו הן שמים וארץ תהו ובהו אור וחשך רוח ומים מדת יום ומדת לילה תהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו יצא חשך בהו אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמהן יוצאין מים אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כשנבראו ברא שמים ואחר כך ברא הארץ וכשנטה נטה הארץ ואחר כך נטה שמים. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו. הארץ על מה עומדת על העמודים עמודים על המים מים על ההרים הרים ברוח רוח בסערה סערה תלויה בזרועו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן יום 1 לספירה שנברא באות ג'.
 
בכו באלול שנת א שהוא 29 בבתולה הרים שבתאי 1, ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני. שבעה רקיעים הן ואלו שמותם וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות. באותו יום נבראו המלאכים ואש הגיהנם. עד כאן יום 2 לספירה שנברא באות ד'.
29 בתולה 1 - כו אלול א עשית רקיע ונבראו המלאכים - 2.
 
30 בתולה 1 - כז אלול א צמחים - 3.
98

עריכות