רי"ף על הש"ס/קידושין: הבדלים בין גרסאות בדף

[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
(לפי הדפים, קטגוריות)
תגית: עריכת קוד מקור 2017
תגית: עריכת קוד מקור 2017
==לפי דפי ש"ס ווילנא עם פרשנים:==
 
'''דף א [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף א ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף א ע"ב|עמ' ב]] | דף ב [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ב ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ב ע"ב|עמ' ב]] | דף ג [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ג ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ג ע"ב|עמ' ב]] | דף ד [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ד ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ד ע"ב|עמ' ב]] | דף ה [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ה ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ה ע"ב|עמ' ב]] | דף ו [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ו ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ו ע"ב|עמ' ב]] | דף ז [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ז ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ז ע"ב|עמ' ב]] | דף ח [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ח ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ח ע"ב|עמ' ב]] | דף ט [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ט ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ט ע"ב|עמ' ב]] | דף י [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף י ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף י ע"ב|עמ' ב]] | דף יא [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יא ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יא ע"ב|עמ' ב]] | דף יב [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יב ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יב ע"ב|עמ' ב]] | דף יג [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יג ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יג ע"ב|עמ' ב]] | דף יד [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יד ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יד ע"ב|עמ' ב]] | דף טו [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף טו ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף טו ע"ב|עמ' ב]] | דף טז [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף טז ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף טז ע"ב|עמ' ב]] | דף יז [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יז ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יז ע"ב|עמ' ב]] | דף יח [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יח ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יח ע"ב|עמ' ב]]| דף יט [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יט ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף יט ע"ב|עמ' ב]] | דף כ [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כ ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כ ע"ב|עמ' ב]] | דף כא [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כא ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כא ע"ב|עמ' ב]] | דף כב [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כב ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כב ע"ב|עמ' ב]] | דף כג [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כג ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כג ע"ב|עמ' ב]] | דף כד [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כד ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כד ע"ב|עמ' ב]] | דף כה [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כה ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כה ע"ב|עמ' ב]] | דף כו [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כו ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כו ע"ב|עמ' ב]] | דף כז [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כז ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כז ע"ב|עמ' ב]] | דף כח [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כח ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כח ע"ב|עמ' ב]] | דף כט [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כט ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף כט ע"ב|עמ' ב]] | דף ל [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ל ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף ל ע"ב|עמ' ב]] | דף לא [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף לא ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף לא ע"ב|עמ' ב]] | דף לב [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף לב ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף לב ע"ב|עמ' ב]] | דף לג [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף לג ע"א|עמ' א]] - [[רי"ף קידושין מהדורת ש"ס ווילנא דף לג ע"ב|עמ' ב]]'''
 
[[קטגוריה:מסכת קידושין]]