פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
*[http://archive.org/details/Tanakh_Cantillation_Beeri_06Joshua קריאה בטעמי המקרא ע"י הרב דן בארי]
*[http://archive.org/details/Tanakh_Narration_06Joshua קריאה מוטעמת ע"י הרב דן בארי]
<br />
<br />
<br />
 
==ספר שופטים==
*[https://archive.org/details/Tanakh_Cantillation_Beeri_07Judges קריאה בטעמי המקרא ע"י הרב דן בארי]
*[https://archive.org/details/Tanakh_Narration_07Judges קריאה מוטעמת ע"י הרב דן בארי]
<br />
<br />
<br />
 
==ספר שמואל==
*[http://archive.org/details/Tanakh_Cantillation_Beeri_08Samuel קריאה בטעמי המקרא ע"י הרב דן בארי]
*[http://archive.org/details/Tanakh_Narration_08Samuel קריאה מוטעמת ע"י הרב דן בארי]
<br />
<br />
<br />
 
==ספר מלכים==
*[http://archive.org/details/Tanakh_Cantillation_Beeri_09Kings קריאה בטעמי המקרא ע"י הרב דן בארי] (מל"ב י"א-כ"ה חסר!)
*[http://archive.org/details/Tanakh_Narration_09Kings קריאה מוטעמת ע"י הרב דן בארי]
<br />
<br />
<br />
 
==ספר ישעיהו==
*ספר יחזקאל באתר '''[https://www.929.org.il/page/453 929 תנ"ך ביחד]''' (מחזור קריאה לפי פרקים, המלווה בקריאה מוטעמת וחומרי לימוד רבים ומגוונים)
*ספר יחזקאל באתר '''[http://www.hatanakh.com/daily?chapter=13.0.0 תנ"ך הרצוג]''' (מחזור קריאה לפי פרקים, המלווה בחומרי לימוד רבים ומגוונים)
<br />
<br />
<br />
 
==ספר תרי עשר==