פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 131 בתים ,  לפני 8 חודשים
אין תקציר עריכה
# [[מצוה:לשלח את הציפור אם לקחה מעל אפרוחיה]]
# [[מצוה:לשמוח ברגלים (קורבן שמחה)]]
# [[מצוה:לשמוח יחד בבית בשנת הנישואים הראשונה]]
# [[מצוה:לשמוט ולהתיר לכל את צמח הארץ בשביעית]]
# [[מצוה:לשמוע אל נביא אמת]]
# [[מצוה:שישא האונס את אנוסתו וישלם לה קנס]]
# [[מצוה:שישא המפתה את המפותה]]
# [[מצוה:שישמח החתן עם אשתו שנה אחת]]
# [[מצוה:שיתגלח המצורע ביום השביעי לטהרתו]]
# [[מצוה:שיתגלח הנזיר ויביא קרבנות בסוף ימי נזרו]]
# [[מצוה:לא לאכול את גיד הנשה]]
# [[מצוה:לא לאכול בהמה וחיה טמאה]]
# [[מצוה:שלאלא יאכל כוהןלאכול ביכורים מחוץ לירושלים, או אפילו בירושלים קודםלפני הנחתםשהונחו בעזרה]]
# [[מצוה:לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים]]
# [[מצוה:לא לאכול בשר בחלב]]
# [[מצוה:לא להותיר מבשר קורבן התודה]]
# [[מצוה:לא להותיר מקורבן החגיגה שמביאים עם קרבן הפסח עד יום שלישי]]
# [[מצוה:שלאלא יזח (יוסר)להזיח החושן מעל האפוד]]
# [[מצוה:לא להחזיר את הגרושה משנישאת לאיש אחר]]
# [[מצוה:לא להחיות מכשפה]]
# [[מצוה:לא להטות משפט רשע]]
# [[מצוה:לא להטיל מום בקדשים]]
# [[מצוה:לא להיות קדש או קדשה מבני או בנות ישראל]]
# [[מצוה:לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי]]
# [[מצוה:לא להימנע מלהלוות קודם שמיטה]]
# [[מצוה:לא להקריב מחיר כלב]]
# [[מצוה:לא להקריב קורבן בלא מלח]]
# [[מצוה:שלאלא להקריב קורבן חוץ לעזרה]]
# [[מצוה:לא להקריב קורבן פסח בבמת יחיד]]
# [[מצוה:לא להרביע בהמה כלאיים]]
# [[מצוה:לא להשהות ברשותנו משקלות ומידות חסרות]]
# [[מצוה:לא להשחית דברים שנקרא שמו יתברך עליהם]]
# [[מצוה:שלאלא להשחית אילניעצי מאכל במצור]]
# [[מצוה:לא להשחית פאת זקן בגילוח של תער]]
# [[מצוה:לא להשתחוות לעבודה זרה]]
# [[מצוה:לא לנטור (בדיבור), ולהימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד]]
# [[מצוה:לא לנטות בדיני נפשות אחר דעתו של הזולת]]
# [[מצוה:לא לנסות את ה' (לאדרך לנסותהנביאים נביאאו אמת יותר מדי / לא לקיים מצוות כנסיוןהמצוות)]]
# [[מצוה:לא לנקום]]
# [[מצוה:שלאלא יסוךלסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים בלבד]]
# [[מצוה:לא לסור מדברי השופטים]]
# [[מצוה:לא לסרס זכר מכל המינים]]
# [[מצוה:שלא יאכל זר מבשר קדשי הקדשים]]
# [[מצוה:שלא יאכל טמא מן הקודשים]]
# [[מצוה:שלא יאכל כוהן ביכורים מחוץ לירושלים, או אפילו בירושלים קודם הנחתם בעזרה]]
# [[מצוה:שלא יאכל כוהן טמא תרומה]]
# [[מצוה:שלא יאכל ערל מן הפסח]]
# [[מצוה:שלא יגרש האונס את אנוסתו כל ימיו]]
# [[מצוה:שלא יגרש המוציא שם רע את אשתו כל ימיו]]
# [[מצוה:שלא יזח (יוסר) החושן מעל האפוד]]
# [[מצוה:שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות]]
# [[מצוה:שלא יטמא כוהן גדול בשום טומאה במת]]
# [[מצוה:שלא ילבש איש מלבושי אישה]]
# [[מצוה:שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל]]
# [[מצוה:שלא יסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים בלבד]]
# [[מצוה:שלא יעבוד כוהן בעל מום במקדש]]
# [[מצוה:שלא יעבוד כוהן בעל מום עובר]]
# [[מצוה:שלא יתעסקו הלויים בעבודת הכוהנים]]
# [[מצוה:שלא להחזיק במחלוקת]]
# [[מצוה:שלא להקריב קורבן חוץ לעזרה]]
# [[מצוה:שלא להשחית אילני מאכל במצור]]
# [[מצוה:שלא תאכל חללה מן הקודש]]
# [[מצוה:שלא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל]]
# [[מצוה:שלא תינשא היבמה לאחר עד שתחלץ]]
# [[מצוה:שלא תלבש אישה עדי איש]]