פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 133 בתים ,  לפני 8 חודשים
אין תקציר עריכה
# [[מצוה:להביא קורבן עולה ויורד על החטאים המפורטים]]
# [[מצוה:להדליק אש על המזבח]]
# [[מצוה:להודיע על המצורע עד שיובדלו ממנו בני אדם]]
# [[מצוה:להוכיח כל אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה]]
# [[מצוה:להושיב רוצח בשגגה בעיר מקלט]]
# [[מצוה:להחרים שבעה עממין]]
# [[מצוה:להיות שלם ביראת ה' - להאמין שה' לבדו עושה את הכל ויודע את העתיד]]
# [[מצוה:להיות שתי הבהמות קודש אם המיר אחת באחרת לקורבן]]
# [[מצוה:להיטהר מן הצרעת בטקס המתואר בתורה]]
# [[מצוה:להימנע מלהשתמש בבגדים שנצטרעו]]
# [[מצוה:להציל הנרדף בנפשו של הרודף]]
# [[מצוה:להציל חיים של גר תושב, גר צדק או אזרח]]
# [[מצוה:להקהיל כלאת ישראלהעם לקריאת התורה במוצאי שביעית בחג הסוכותהשמיטה]]
# [[מצוה:להקטיר קטורת]]
# [[מצוה:להקריב את כל הקורבנות בין תמיד של בוקר לתמיד של ערב]]
# [[מצוה:לטעון המשא שנפל מבהמת הזולת]]
# [[מצוה:לייבם את אשת האח שנפטר ללא בנים]]
# [[מצוה:לנהוג על-פי דינילייחס טומאת מצורע]]
# [[מצוה:לייחס טומאת מת]]
# [[מצוה:לייעד אמה עבריה לאדוניה או לבנו]]
# [[מצוה:לנהוג על-פי דיני טומאת זב]]
# [[מצוה:לנהוג על-פי דיני טומאת זבה]]
# [[מצוה:לנהוג על-פי דיני טומאת מצורע]]
# [[מצוה:לנהוג על-פי דיני טומאת נבלה]]
# [[מצוה:לנהוג על-פי דיני טומאת נידה שמטמאת אחרים]]
# [[מצוה:שיכתוב המלך ספר תורה שני לעצמו]]
# [[מצוה:שילבשו הכהנים את בגדי הכוהנים]]
# [[מצוה:שינהגו המצורע וכל טמאי אדם בפרימת הבגדים]]
# [[מצוה:שינהגו המצורע וכל טמאי אדם בפריעת הראש]]
# [[מצוה:שינקום גואל הדם ברוצח ע"י הבאתו לדין או הריגתו]]
# [[מצוה:שיעבדו הכהנים והלויים במשמרות אך ברגלים יעבדו כולם בשווה]]
# [[מצוה:שיתגלח הנזיר ויביא קרבנות בסוף ימי נזרו]]
# [[מצוה:שיתן הלוי מעשר מן המעשר לכהן]]
# [[מצוה:שכאשר ממירים בהמה בבהמה אחרת, תהיינה שתיהן קודש]]
# [[מצוה:שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים]]
# [[מצוה:שלא יאכל הנזיר ענבים לחים]]