פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[885009]
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2078360}} {{ח:תיבה|ס״ח תשע״ט, 298|חוק המידע הפלילי ותקנת השבים|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_528760.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:מבוא}}
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע״ט–2019 יכנס לתוקף ביום 16.1.2021.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}