פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסר בית אחד ,  לפני 8 חודשים
אין תקציר עריכה
# [[מצוה:להימנע מלהשתמש בבגדים שנצטרעו]]
# [[מצוה:להימנע מלהשתמש בבתים שנצטרעו]]
# [[מצוה:להיראות בבית הבחירהבמקדש ברגלים (קורבן ראייה)]]
# [[מצוה:להישבע בשמו יתברך באמת]]
# [[מצוה:להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין]]
# [[מצוה:להתרחק מכל דבר שעלול להביא לשקר במשפט]]
# [[מצוה:לזכור מה שעשה לנו עמלק]]
# [[מצוה:לחגוגלחוג ברגלים (קורבן חגיגה)]]
# [[מצוה:לחלוץ נעלו של היבם אם סירב לייבם]]
# [[מצוה:לחשב הזמנים והתקופות לפי מחזורי הלבנה והחמה]]
# [[מצוה:לשלח את הטמאים חוץ למחנה שכינה]]
# [[מצוה:לשלח את הציפור אם לקחה מעל אפרוחיה]]
# [[מצוה:לשמוח ברגלים, יחד(קורבן עם המשפחה והעבדים והבודדיםשמחה)]]
# [[מצוה:לשמוט את הקרקעות ולהפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית]]
# [[מצוה:לשמוע אל נביא אמת]]