פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 76 בתים ,  לפני 8 חודשים
אין תקציר עריכה
# [[מצוה:להביא ביכורים למקדש]]
# [[מצוה:להביא קדשים לבית הבחירה]]
# [[מצוה:שיביא האדםלהביא קורבן אשם תלוי אם נסתפקעל אםספק חטא]]
# [[מצוה:להביא קרבן אשם וודאי]]
# [[מצוה:להביא קורבן חטאת אם חטא בשגגה]]
# [[מצוה:להדליק אש על המזבח]]
# [[מצוה:להוכיח כל אדם מישראל שאינו מתנהג כשורה]]
# [[מצוה:שהירא ורך הלבב לא יצא למלחמה]]
# [[מצוה:שיביא איש את אשתו הסוטה אל הכהן שיעשה לה כמשפט הכתוב]]
# [[מצוה:שיביא האדם קורבן אשם תלוי אם נסתפק אם חטא]]
# [[מצוה:שיברכו הכהנים את עם ישראל בכל יום]]
# [[מצוה:שיגדל הנזיר את שער ראשו]]
# [[מצוה:שיעשה הכהן הגדול את עבודת יום הכיפורים על-פי התורה]]
# [[מצוה:שיקריב הזב קרבן כשיתרפא מזובו]]
# [[מצוה:שיקריב היחיד חטאת אם שגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת]]
# [[מצוה:שיקריב הכהן הגדול מנחה בכל יום]]
# [[מצוה:שיקריב המצורע קורבן כשיתרפא מצרעתו]]