פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 381 בתים ,  לפני 8 חודשים
אין תקציר עריכה
# [[מצוה:לא לבער אש בשבת]]
# [[מצוה:לא לבשל בשר בחלב]]
# [[מצוה:לא לגאול חרמים]]
# [[מצוה:לא לגור (לחשוש) מהריגת נביא השקר]]
# [[מצוה:לא לגזוז הצמר בקדשים]]
# [[מצוה:לא ללקט שיבולים הנופלות בשדה בשעת קציר]]
# [[מצוה:לא למכור אמה עבריה לאדון אחר]]
# [[מצוה:לא למכור חרמים]]
# [[מצוה:לא למכור יפת תואר]]
# [[מצוה:לא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים]]
# [[מצוה:שיתן הלוי מעשר מן המעשר לכהן]]
# [[מצוה:שכאשר ממירים בהמה בבהמה אחרת, תהיינה שתיהן קודש]]
# [[מצוה:שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים]]
# [[מצוה:שלא יאכל הנזיר ענבים לחים]]
# [[מצוה:שלא יאכל הנזיר צימוקים]]
# [[מצוה:שלא יאכל הנזיר קליפת הענבים]]
# [[מצוה:שלא יאכל זר מבשר הבכור]]
# [[מצוה:שלא יאכל זר מבשר קדשי הקדשים]]
# [[מצוה:שלא יבוא הגיס על יבמתו ולא יישאנה לאחר החליצה]]
# [[מצוה:שלא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין]]
# [[מצוה:שלא יגאליגלח שדההנזיר החרםשערו]]
# [[מצוה:שלא יגרש האונס את אנוסתו כל ימיו]]
# [[מצוה:שלא יגרש המוציא שם רע את אשתו כל ימיו]]
# [[מצוה:שלא יזח (יוסר) החושן מעל האפוד]]
# [[מצוה:שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות]]
# [[מצוה:שלא יטמא כוהן גדול בשום טומאה במת]]
# [[מצוה:שלא ייטמאו הכהנים למתים מלבד קרוביהם]]
# [[מצוה:שלא ישא סריס בת ישראל]]
# [[מצוה:שלא ישמש כוהן טבול יום עד שיעריב שמשו]]
# [[מצוה:שלא ישתה הנזיר יין או כל מיני שיכר]]
# [[מצוה:שלא יתעסקו הלויים בעבודת הכוהנים]]
# [[מצוה:שלא להחזיק במחלוקת]]
# [[מצוה:שלא תאכל חללה מן הקודש]]
# [[מצוה:שלא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל]]
# [[מצוה:שלא תימכר קרקע שהחרימו אותה בעלים אלא תינתן לכוהנים]]
# [[מצוה:שלא תינשא היבמה לאחר עד שתחלץ]]
# [[מצוה:שלא תלבש אישה עדי איש]]