פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 141 בתים ,  לפני 8 חודשים
אין תקציר עריכה
# [[מצוה:לא לגרוע מן התורה או המצוות]]
# [[מצוה:לא לגרוע שאר כסות ועונה]]
# [[מצוה:לא לדרוש אתאל המתים ולחפש את קרבתם]]
# [[מצוה:לא לדרוש שלומם של עמון ומואב במלחמה]]
# [[מצוה:לא להאכיל מן הפסח לעובד אלילים, גם אם הוא מישראל]]
# [[מצוה:לא לזרוע כלאיים בכרם]]
# [[מצוה:לא לזרוק דם בעל מום על המזבח]]
# [[מצוה:לא לחבור חבר ולהגות לחשים כדי להועיל או להזיק]]
# [[מצוה:לא לחון ולרחם על עובד אלילים]]
# [[מצוה:לא לחוס על החובל]]
# [[מצוה:לא למנות דיין מכל סיבה שאינה מעלות התורה]]
# [[מצוה:לא למשכן כלים שעושה בהם אדם מזונותיו]]
# [[מצוה:לא לנחש דברים נסתרים על פי סימנים ידועים]]
# [[מצוה:לא לנטור (בדיבור), ולהימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד]]
# [[מצוה:לא לנטות בדיני נפשות אחר דעתו של הזולת]]
# [[מצוה:לא לעבוט בעל חוב בכוח]]
# [[מצוה:לא לעבור עבירות שגורמות לסילוק שכינת ה' ממחנה המלחמה]]
# [[מצוה:לא לעונן: שעהולקבוע פלוניתעונות טובהרעות לעשותאו בהטובות מעשה פלונילמעשה]]
# [[מצוה:לא לעזוב הלוי מליתן לו מתנותיו ברגלים]]
# [[מצוה:לא לעזוב שנאתו על המסית]]