אבן עזרא על תהלים פג: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
(יצירת דף עם התוכן "{{סרגל ניווט|אבן עזרא על תהלים||פב|פג|פד}} {{תוכן עניינים שטוח}}")
 
אין תקציר עריכה
{{סרגל ניווט|אבן עזרא על תהלים||פב|פג|פד}}
{{תוכן עניינים שטוח}}
===פסוק ב===
 
אלהים - כמו שופט.
 
דמי - שתיקה, מגזרת: וידום אהרן, אף על פי שהוא משרש אחר.
 
וטעם אל – שאתה תקיף שתוכל להושיע.
 
 
===פסוק ג===
 
כי יהמיון - מגזרת המון, כי ברובם הם הומים עלי.
 
 
===פסוק ד===
 
יערימו - ערמת סוד.
 
וטעם צפוניך – צפונים בסתרך, כנגד סוד.
 
 
===פסוק ה===
 
אמרו - אלה לאלה.
 
מגוי - מהיותם גוי.
 
 
===פסוק ו===
 
כי נועצו - עצת לב יחדיו.
 
וטעם עליך – כי שמך נקרא עליהם.
 
 
===פסוק ז===
 
אהלי - הטעם אדום - באהליהם או שכנו אהלי אדום שהתחברו אליהם והנה הם העיקר, וככה יושבי צור.
 
והגרים - הם ההגריאים שילדה הגר מבעל אחר, ובעבור שהיתה שפחת אברהם התייחסו הבנים אליה, כדרך בנות ברזילי הגלעדי.
 
 
===פסוק ח===
 
גבל - הם הגבלים.
 
וטעם זרוע – כי תמיד היו עוזרים אותו.
 
 
 
===פסוק י===
 
עשה להם כמדין - כאשר עשית למדין במלחמות גדעון.
 
בנחל קישון - ששם מתו הנסים ממחנה סיסרא: נחל קישון גרפם.
 
 
===פסוק יא===
 
נשמדו - שב אל מדין ושם המקום שנפלו שם: עין דאר, אולי נקרא כן בעבור שהיה גדעון משם.
 
 
===פסוק יב===
 
שיתמו - דרך צחות כמו: ותראהו את הילד.
 
 
===פסוק יג===
 
אשר, נאות - כמו נוות, כי אותיות אהו"י נראות ונעלמות מתחלפות.
 
 
===פסוק יד===
 
אלהי - בעבור שהזכיר אלהים בלא סימן המדבר, הזכיר אלהי שהוא סימן המדבר ליחדו, על כן אמר: אלהי.
 
שיתמו כגלגל - נוסף הגימ"ל כי הוא כאשר יבער הגלל וכגלגל לפני סופה, כי הוא מתגלגל.
 
 
===פסוק טו===
 
כאש - לפי דעתי: כי תבער פועל יוצא.
ואחרים אמרו: כי תבער היער ואיננו נכון.
 
ומלת תלהט – לעד.
 
 
===פסוק טז===
 
כן, בסערך - וסער מתחולל.
 
ובסופתך - רוח חזקה.
 
 
===פסוק יז===
 
מלא - בעבור שהתגברו לאמר: נרשה את נאות אלהים - הנה כנגד זה: קלון.
 
 
 
===פסוק יט===
 
וידעו - יש אומר כי יחסר וי"ו מן שמך.
והנכון בעיני: שיחסר שי"ן שהוא תחת אשר, וכן הוא: וידעו כי אתה שמך ה' לבדך.
וככה: אל תרבו שתדברו גבוהה ונדעה שנרדפה ועליון לנגד קלון.