פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
|מקור נוסף-עד פסוק=
|עשה/לאו=לאו
|המצוה=שלא יאכל שכיר בזמן עבודתו מהדבר שיעבוד בו
|המצוה=לא לאכול מהיבול בשעת המלאכה, אלא רק בשעת ההליכה
|בספר החינוך=תקעח
|בספר המצוות=רסז
|ברמבן=
|בסמג=קפג
|ביד חזקה הלכות=שכירות
|ביד חזקה פרק=יב