פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[879902] תיאום סכומים
 
{{ח:סעיף|11|זיכוי ממס הכנסה ליחיד|תיקון: תשנ״ד, תשנ״ו, תשס״ג, תשע״ב, תשע״ו}}
{{ח:תת|(א)}} מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אילת זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור 10% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית, עד לסכום של 227,640 שקלים חדשים {{ח:הערה|(מתואם לשנת 2011; בשנת 2017, 238,200 ש״ח; בשנת 2018, 238,920 ש״ח; בשנת 2019, 241,800 ש״ח)}}, שנצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל הכנסתו האמורה, שיראוה לעניין זה כאילו הויא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 11|סעיף 11 לפקודה}}.
{{ח:תת|(ב)}} מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אילת או חדל להיות תושב אילת זכאי לזיכוי ממס כאמור בסעיף קטן (א) לתקופת תושבותו באילת, ובלבד שהיה תושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות.
{{ח:תת|(ג)}} הסכום הנקוב בסעיף קטן (א) יתואם לפי הוראות {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה#סעיף 120ב|סעיף 120ב לפקודה}}, ויחולו עליו לעניין זה ההוראות החלות על תקרת ההכנסה.