פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
|בספר המצוות=לא
|ברמבן=
|בסמג=נב
|ביד חזקה הלכות=עבודתעבודה כוכביםזרה וחוקות הגויים
|ביד חזקה פרק=יא
|בתלמוד מסכת=