פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[873477]
{{ח:תתת|(6)}} אגרה בעד הבקשה לרשיון, חידושו או שינויו;
{{ח:תתת|(7)}} ניהול רשומות ושמירתן.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|פורסמו {{ח:חיצוני|תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב)|תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב), התשנ״ד–1994}}.}}
{{ח:תת}} {{ח:הערה|פורסמו {{ח:חיצוני|תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב)|תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במוסד משולב), התשנ״ד–1994}}.}}
{{ח:תת|(ב)}} השרים, בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע {{ח:חיצוני|חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול|חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ״ח–1988}}, רשאים להתקין תקנות בדבר דרכי הפיקוח על מוסד משולב.