פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[872804]
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2001077}} {{ח:תיבה|ס״ח תש״ט, 154|חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)|http://fs.knesset.gov.il/1/law/1_lsr_208863.pdf}}; {{ח:תיבה|תשי״ב, 264|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/2/law/2_lsr_208864.pdf}}; {{ח:תיבה|תשט״ו, 159|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/2/law/2_lsr_208865.pdf}}, {{ח:תיבה|VIII|ת״ט|http://fs.knesset.gov.il/3/law/3_lsr_ec_517739.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ך, 18|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/4/law/4_lsr_208866.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ״ד, 161|תיקון מס׳ 4|http://fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_210228.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}