פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[872500] ת"ט
{{ח:ת}} תחילתו של יום הזכרון היא משקיעת החמה אור ליום כ״ז בניסן, כ״ו בניסן או כ״ח בניסן, הכל לפי הענין, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו.
 
{{ח:סעיף|2|דרכי קיום של יום הזכרון|תיקון: תשי״ט}}
ביום הזכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים; יקויימו אזכרות, עצרות עם, וטכסי התייחדות במחנות הצבא ובמוסדות החינוך; הדגלים על הבנינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; תכניות השידורים ברדיו יביעו את ייחודו של היום, ובבתי השעשועים יעלו אך בנושאיםנושאים ההולמים את רוחו.
 
{{ח:סעיף|2א|סגירת בתי שעשועים ובתי קפה|תיקון: תשכ״א, תשל״ח}}
{{ח:ת}} השר שיוסמך לכך על ידי הממשלה יתקין, בהתייעצות עם רשות הזכרון יד ושם, הוראות לקיום יום הזכרון בהתאם לחוק זה.
 
{{ח:חתימות|נתקבל בכנסת ביום כ״ט באדר תשי״ט (8 באפריל 1959).}}
* '''דוד בן־גוריון'''<br>ראש הממשלה
* '''יצחק בן־צבי'''<br>נשיא המדינה