פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[868302]
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”התאמות נגישות“ – כהגדרתן {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19א|בסעיף 19א לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”יום התחילה“ – יום תחילתן של תקנות אלה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מוסד“ – מוסד על־תיכוני כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19כז|בסעיף 19כז(1) עד (4) לחוק}}, וכן מוסד להכשרת עובדי עובדי הוראה שבפיקוח ובתקצוב משרד החינוך שאינו מוסד להשכלה גבוהה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19מא|בסעיף 19מא(ב) לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מורשה לנגישות השירות“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19מא1|בסעיף 19מא1 לחוק}};