ש"ך על יורה דעה שנב: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
תגי קטע
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
מ (תגי קטע)
 
{{המרת או.סי.אר2}}
===סעיף א===
<קטע התחלה=א/>
{{משע|שך|א|אין קוברין כו'. }}משום תיקון העולם שהעניים אינם יכולים לעשות כן וגם משום גסות הרוח והשחתה וכתוב בד"מ והגהת דרישה בשם נ"י פרק אלו מגלחין כל העושה תכריכין נאים למת מכירין בו שהוא מודה בתחיית המתים ותע"ב עכ"ל. ומיירי שהבגד פשתן יהא נאה וע"כ נהגו קצת לחזור אחר היפה אבל בחשובים יותר מדאי ודאי אסור:
<קטע סוף=א/>
 
===סעיף ג===
<קטע התחלה=ג/>
{{משע|שך|ב|האיש אינו כורך. }}משום הרהור אבל באשה ליכא הרהור כל כך:<קטע סוף=ג/>