פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[866298]
{{ח:סעיף|9|תפקידי המועצה}}
{{ח:ת}} אלה תפקידי המועצה:
{{ח:תת|(1)}} לייעץ לממשלה בכל הקשור לביצוע {{ח:חיצוני|חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל#סעיף 4|סעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים}} בירת ישראל}} בתחום סמכויותיה של הרשות, ולייעץ לשרים בכל הקשור לביצוע חוק זה;
{{ח:תת|(2)}} לאשר את תקציב הרשות;
{{ח:תת|(3)}} לפקח על ביצוע תפקידי הרשות.