פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 49 בתים ,  לפני שנה
מ
[845501]
 
{{ח:סעיף|62|חובת סימון כלי טיס וזיהויו}}
{{ח:תת|(א)}} לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם כן כלי הטיס מסומן בסימני לאומיותו ורישומו, כפי שקבע השר; בתקנות לפי סעיף קטן זה, רשאי השר לקבוע, בין השאר, הוראות לעניין אופן קביעת הסימנים והקצאתם, שיטות הסימון ופרטי הסימון, סימני רישום זמניים, סימון כלי טיס לייצוא והסרת הסימון.חובת סימון כלי טיס וזיהויו.
{{ח:תת|(ב)}} לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם כן קבועים על כלי הטיס סימני זיהוי כפי שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 54|סעיף 54(5)(ד)}}.