פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[845355]
{{ח:מאגר|2000778}} '''חוק קודם:''' {{ח:תיבה|ס״ח תשל״ד, 18|חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון)|http://fs.knesset.gov.il/7/law/7_lsr_209082.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״ז, 24|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/8/law/8_lsr_209081.pdf}}.
 
'''חוק חדש:''' {{ח:תיבה|ס״ח תש״ן, 170|חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון)|http://fs.knesset.gov.il/12/law/12_lsr_210825.pdf}}. (({{ח:תיבה|ק״ת תשנ״ג, 372|הארכת התקופה לאישור חברה כחברה עתירת הון((}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}