פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[843216]
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} מוסד חרדי שהוא אחד מאלה:
 
{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת 1 פרט 1}}
{{ח:ת}} מוסד חינוך רשמי כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק לימוד חובה|בחוק לימוד חובה, התש״ט–1949}} (להלן – חוק לימוד חובה), המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
 
{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת 1 פרט 2}}
{{ח:ת}} מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק לימוד חובה|בחוק לימוד חובה}}, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
 
{{ח:סעיף*|3||עוגן=תוספת 1 פרט 3}}
{{ח:ת}} מוסד חינוך שניתנה בעניינו הוראת פטור לפי {{ח:חיצוני|חוק לימוד חובה#סעיף 5|סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה}}, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
 
{{ח:סעיף*|4||עוגן=תוספת 1 פרט 4}}
{{ח:ת}} מוסד חינוך תרבותי ייחודי שניתנו לו הכרה ורישיון מכוח {{ח:חיצוני|חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים|חוק מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, התשס״ח–2008}}, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
 
{{ח:סעיף*|5||עוגן=תוספת 1 פרט 5}}
{{ח:ת}} מוסד שנקבע {{ח:חיצוני|צו שירות ביטחון (מוסד לימוד חרדי)|בצו שירות ביטחון (מוסד לימוד חרדי), התשע״ה–2014}}.
{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת 2 פרט 1}}
{{ח:ת}} החשב הכללי;
 
{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת 2 פרט 2}}
{{ח:ת}} הממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה;
 
{{ח:סעיף*|3||עוגן=תוספת 2 פרט 3}}
{{ח:ת}} הממונה על השכר והסכמי עבודה;
 
{{ח:סעיף*|4||עוגן=תוספת 2 פרט 4}}
{{ח:ת}} הממונה על התקציבים;
 
{{ח:סעיף*|5||עוגן=תוספת 2 פרט 5}}
{{ח:ת}} הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון;
 
{{ח:סעיף*|6||עוגן=תוספת 2 פרט 6}}
{{ח:ת}} מנהל רשות המיסים;
 
{{ח:סעיף*|7||עוגן=תוספת 2 פרט 7}}
{{ח:ת}} ציר כלכלי בוושינגטון בריסל ולונדון;
 
{{ח:סעיף*|7א||תיקון: י״פ תשע״א־5|עוגן=תוספת 2 פרט 7א}}
{{ח:ת}} הממונה על התקשוב הממשלתי;
 
{{ח:סעיף*|7ב||תיקון: י״פ תשע״ד|עוגן=תוספת 2 פרט 7ב}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה;
{{ח:סעיף*|8||עוגן=תוספת 2 פרט 8}}
{{ח:ת}} מבקר מערכת הביטחון;
 
{{ח:סעיף*|9||תיקון: י״פ תש״ע־4, תשע״ד־2|עוגן=תוספת 2 פרט 9}}
{{ח:ת}} יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה;
 
{{ח:סעיף*|10||עוגן=תוספת 2 פרט 10}}
{{ח:ת}} מנהל רשות החירום הלאומית (רח״ל);
 
{{ח:סעיף*|11||עוגן=תוספת 2 פרט 11}}
{{ח:ת}} ראש האגף הביטחוני מדיני;
 
{{ח:סעיף*|12||עוגן=תוספת 2 פרט 12}}
{{ח:ת}} ראש אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ״ב);
{{ח:סעיף*|13||עוגן=תוספת 2 פרט 13}}
{{ח:ת}} מבקר המשרד לביטחון פנים;
 
{{ח:סעיף*|14||עוגן=תוספת 2 פרט 14}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות להגנת עדים;
 
{{ח:סעיף*|14א||תיקון: י״פ תשע״א־2|עוגן=תוספת 2 פרט 14א}}
{{ח:ת}} נציב ומפקח כבאות והצלה;
{{ח:סעיף*|15||עוגן=תוספת 2 פרט 15}}
{{ח:ת}} מנהל המרכז למיפוי ישראל;
 
{{ח:סעיף*|16||תיקון: י״פ תשע״ב־3|עוגן=תוספת 2 פרט 16}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(הועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|16א||תיקון: י״פ תשע״ב־2|עוגן=תוספת 2 פרט 16א}}
{{ח:ת}} רשם הקבלנים;
{{ח:סעיף*|17||עוגן=תוספת 2 פרט 17}}
{{ח:ת}} הממונה על תלונות הציבור;
 
{{ח:סעיף*|17א||תיקון: י״פ תשע״ה|עוגן=תוספת 2 פרט 17א}}
{{ח:ת}} מנכ״ל רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים;
{{ח:סעיף*|19||עוגן=תוספת 2 פרט 19}}
{{ח:ת}} יושב ראש המזכירות הפדגוגית;
 
{{ח:סעיף*|20||עוגן=תוספת 2 פרט 20}}
{{ח:ת}} מנהל האגף לחינוך ממלכתי–דתי;
 
{{ח:סעיף*|21||עוגן=תוספת 2 פרט 21}}
{{ח:ת}} מנהל המינהל הפדגוגי;
 
{{ח:סעיף*|22||עוגן=תוספת 2 פרט 22}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ״ה);
 
{{ח:סעיף*|23||עוגן=תוספת 2 פרט 23}}
{{ח:ת}} ראש המטה ליישום התכנית הלאומית לחינוך;
 
{{ח:סעיף*|23א||תיקון: י״פ תשע״א־6|עוגן=תוספת 2 פרט 23א}}
{{ח:ת}} מנהל הטלוויזיה החינוכית;
{{ח:סעיף*|24||עוגן=תוספת 2 פרט 24}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
 
{{ח:סעיף*|25||עוגן=תוספת 2 פרט 25}}
{{ח:ת}} מנהל השירותים להגנת הצומח והביקורת;
 
{{ח:סעיף*|26||עוגן=תוספת 2 פרט 26}}
{{ח:ת}} ראש מינהל המחקר החקלאי;
 
{{ח:סעיף*|26א||תיקון: י״פ תשע״ה־2|עוגן=תוספת 2 פרט 26א}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב;
{{ח:סעיף*|27||עוגן=תוספת 2 פרט 27}}
{{ח:ת}} מנהל אגף בכיר (חלל);
 
{{ח:סעיף*|28||עוגן=תוספת 2 פרט 28}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל הספורט;
{{ח:סעיף*|29||עוגן=תוספת 2 פרט 29}}
{{ח:ת}} היועץ המשפטי לממשלה;
 
{{ח:סעיף*|30||עוגן=תוספת 2 פרט 30}}
{{ח:ת}} השמאי הממשלתי הראשי;
 
{{ח:סעיף*|31||עוגן=תוספת 2 פרט 31}}
{{ח:ת}} מנהל הסיוע המשפטי;
 
{{ח:סעיף*|32||עוגן=תוספת 2 פרט 32}}
{{ח:ת}} מנהל מערכות ההוצאה לפועל;
 
{{ח:סעיף*|33||עוגן=תוספת 2 פרט 33}}
{{ח:ת}} משנה ליועץ המשפטי לממשלה;
 
{{ח:סעיף*|34||עוגן=תוספת 2 פרט 34}}
{{ח:ת}} סגן נציב תלונות הציבור על שופטים;
 
{{ח:סעיף*|35||עוגן=תוספת 2 פרט 35}}
{{ח:ת}} פרקליט המדינה;
 
{{ח:סעיף*|36||תיקון: י״פ תשע״ב־4|עוגן=תוספת 2 פרט 36}}
{{ח:ת}} ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע;
 
{{ח:סעיף*|37||עוגן=תוספת 2 פרט 37}}
{{ח:ת}} רשם התאגידים;
 
{{ח:סעיף*|37א||תיקון: י״פ תשע״ג|עוגן=תוספת 2 פרט 37א}}
{{ח:ת}} הממונה על בקרת התביעה והייצוג בערכאות;
{{ח:סעיף*|38||עוגן=תוספת 2 פרט 38}}
{{ח:ת}} ממונה על המחוז;
 
{{ח:סעיף*|39||עוגן=תוספת 2 פרט 39}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל האוכולסין;
 
{{ח:סעיף*|40||עוגן=תוספת 2 פרט 40}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל השלטון המקומי;
 
{{ח:סעיף*|41||עוגן=תוספת 2 פרט 41}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל התכנון;
 
{{ח:סעיף*|42||תיקון: י״פ תשע״א־2|עוגן=תוספת 2 פרט 42}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(הועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|42א||תיקון: י״פ תשס״ט|עוגן=תוספת 2 פרט 42א}}
{{ח:ת}} ראש הרשות לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד הפנים;
{{ח:סעיף*|44||עוגן=תוספת 2 פרט 44}}
{{ח:ת}} המשנה לראש המועצה לביטחון לאומי;
 
{{ח:סעיף*|44א||תיקון: י״פ תשע״א־3, תשע״ה־2|עוגן=תוספת 2 פרט 44א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
 
{{ח:סעיף*|44ב||תיקון: י״פ תשע״א־4, תשע״ד־2|עוגן=תוספת 2 פרט 44ב}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(הועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|44ג||תיקון: י״פ תשע״א־5|עוגן=תוספת 2 פרט 44ג}}
{{ח:ת}} מנהל התכנית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה;
 
{{ח:סעיף*|44ד||תיקון: י״פ תשע״א־7, תשע״ה־4|עוגן=תוספת 2 פרט 44ד}}
{{ח:ת}} מנהל היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור;
 
{{ח:סעיף*|44ה||תיקון: י״פ תשע״ב|עוגן=תוספת 2 פרט 44ה}}
{{ח:ת}} ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה;
 
{{ח:סעיף*|44ו||תיקון: י״פ תשע״ה־3|עוגן=תוספת 2 פרט 44ו}}
{{ח:ת}} הממונה על התקשוב הממשלתי;
 
{{ח:סעיף*|45||עוגן=תוספת 2 פרט 45}}
{{ח:ת}} חבר בית הדין המיוחד לגיור;
 
{{ח:סעיף*|46||עוגן=תוספת 2 פרט 46}}
{{ח:ת}} מנהל הוועדה לאנרגיה אטומית;
 
{{ח:סעיף*|47||עוגן=תוספת 2 פרט 47}}
{{ח:ת}} מנהל המרכז למחקר גרעיני;
 
{{ח:סעיף*|48||עוגן=תוספת 2 פרט 48}}
{{ח:ת}} מנהל הקריה למחקר גרעיני;
 
{{ח:סעיף*|49||עוגן=תוספת 2 פרט 49}}
{{ח:ת}} מנהל הרבנות הראשית;
 
{{ח:סעיף*|50||עוגן=תוספת 2 פרט 50}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות הארצית לשירותי דת;
 
{{ח:סעיף*|51||עוגן=תוספת 2 פרט 51}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים;
 
{{ח:סעיף*|52||עוגן=תוספת 2 פרט 52}}
{{ח:ת}} מנהל מינהלת השירות האזרחי והלאומי האחודה;
 
{{ח:סעיף*|53||עוגן=תוספת 2 פרט 53}}
{{ח:ת}} ראש המועצה לביטחון לאומי;
 
{{ח:סעיף*|54||עוגן=תוספת 2 פרט 54}}
{{ח:ת}} ראש לשכת הקשר ”נתיב“;
 
{{ח:סעיף*|55||עוגן=תוספת 2 פרט 55}}
{{ח:ת}} ראש מערך ההסברה הלאומי;
 
{{ח:סעיף*|55א||תיקון: י״פ תשס״ח־8, תשס״ח־9|עוגן=תוספת 2 פרט 55א}}
{{ח:ת}} ראש מערך הגיור במשרד ראש הממשלה;
 
{{ח:סעיף*|55ב||תיקון: י״פ תש״ע|עוגן=תוספת 2 פרט 55ב}}
{{ח:ת}} מנהל תכנית הצוערים לשירות המדינה;
 
{{ח:סעיף*|55ג||תיקון: י״פ תש״ע־3|עוגן=תוספת 2 פרט 55ג}}
{{ח:ת}} ראש אגף בכיר (תכנית העצמת תשתיות מורשת לאומית);
{{ח:סעיף*|55ד||תיקון: י״פ תשע״א|עוגן=תוספת 2 פרט 55ד}}
{{ח:ת}} ממונה רגולציה בתחום תעסוקה;
 
{{ח:סעיף*|56||עוגן=תוספת 2 פרט 56}}
{{ח:ת}} מנהל המינהלת לביצוע הרפורמה לשילוב מקבלי גמלאות והבטחת הכנסה בשוק העבודה (פרויקט מהל״ב – ”וויסקונסין“);
 
{{ח:סעיף*|57||עוגן=תוספת 2 פרט 57}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (הרשפ״ת);
 
{{ח:סעיף*|58||עוגן=תוספת 2 פרט 58}}
{{ח:ת}} מנהל יחדית הסמך לטיפול בעובדים זרים;
 
{{ח:סעיף*|59||עוגן=תוספת 2 פרט 59}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל אזורי פיתוח;
{{ח:סעיף*|60||תיקון: י״פ תשע״א־4|עוגן=תוספת 2 פרט 60}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(הועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|60א||תיקון: י״פ תש״ע־2|עוגן=תוספת 2 פרט 60א}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל המחקר למדעי האדמה והים.