פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[839486]
{{ח:סעיף|15|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן–1990}}.}}
 
{{ח:סעיף|16|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן–1990}}.}}
 
{{ח:סעיף|17|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים|בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס״א–2001}}.}}
 
{{ח:סעיף|18|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)|בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס״ה–2005}}.}}