פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 11 בתים ,  לפני שנה
מ
[820096]
{{ח:סעיף|182|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|דבר המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים)|בדבר המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים)}}.}}
 
{{ח:סעיף|183|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים|בחוק למניעת מפגעים, התשכ״א–1961}}.}}
 
{{ח:סעיף|184|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)|בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ״ב–1992}}.}}
 
{{ח:סעיף|185|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק רישוי שירותי התעופה|בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג–1963}}.}}
 
{{ח:סעיף|186|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הטיס (עבירות ושיפוט)|בחוק הטיס (עבירות ושיפוט), התשל״א–1971}}.}}
 
{{ח:סעיף|187|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הטיס (ביטחון בתעופה האזרחית|בחוק הטיס (ביטחון בתעופה האזרחית, התשל״ז–1977}}.}}
 
{{ח:סעיף|188|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק רשות שדות התעופה|בחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977}}.}}
 
{{ח:סעיף|189|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)|בחוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ״ג–1983}}.}}
 
{{ח:סעיף|190|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק העבירות המינהליות|בחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985}}.}}
 
{{ח:סעיף|191|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק בתי דין מינהליים|בחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב–1992}}.}}
 
{{ח:סעיף|192|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק בתי משפט לעניינים מינהליים|בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000}}.}}
 
{{ח:סעיף|193|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק רשות התעופה האזרחית|בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005}}.}}