פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[798051] קישור מאגר חקיקה
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2000042}} {{ח:תיבה|ס״ח תשמ״ד, 78|חוק־יסוד: השפיטה|http://fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_211737.pdf}}, {{ח:תיבה|82|חוק השפיטה (הוראות מעבר)|http://fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_210153.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״ב, 71|תיקון מס׳ 15 לחוק בתי המשפט|http://fs.knesset.gov.il/12/law/12_lsr_211794.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ב, 598|תיקון מס׳ 2|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300551.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}