פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[786610] קישור מאגר חקיקה
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2000041}} {{ח:תיבה|ס״ח תשל״ו, 154|חוק־יסוד: הצבא|http://fs.knesset.gov.il/8/law/8_lsr_208450.pdf}}, {{ח:תיבה|241|ת״ט|http://fs.knesset.gov.il/8/law/8_lsr_ec_317271.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}