פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[610515] קישור מאגר חקיקה
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2001136}} {{ח:תיבה|ס״ח תשס״ה, 998|חוק עדכון כתובת|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299903.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ב, 142|חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301222.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}