פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[617182] קישור מאגר חקיקה
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2000681}} {{ח:תיבה|ס״ח תשי״ט, 112|חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה|http://fs.knesset.gov.il/3/law/3_lsr_210131.pdf}}; {{ח:תיבה|X|ת״ט}}; {{ח:תיבה|תשכ״א, 78|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/4/law/4_lsr_210130.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״ח, 122|תיקון מס׳ 2|http://fs.knesset.gov.il/9/law/9_lsr_210128.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״ז, 88|תיקון מס׳ 3|http://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211388.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}