פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[839486] קישור מאגר חקיקה
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2000509}} {{ח:תיבה|ס״ח תשע״ב, 286|חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301395.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ג, 131|חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו־2014)|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_301574.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ד, 544|ת״ט}}, {{ח:תיבה|817|חוק השידור הציבורי|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_303857.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ה, 292|תיקון מס׳ 2 לחוק השידור הציבורי|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_314946.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ו, 656|תיקון מס׳ 4 לחוק השידור הציבורי הישראלי|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_324296.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ז, 96|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_366409.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ח, 196|תיקון מס׳ 44 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_491148.pdf}}, {{ח:תיבה|492|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_491979.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}