פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[811702] קישור מאגר חקיקה
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2000496}} {{ח:תיבה|ס״ח תשנ״ג, 126|חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211117.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ד, 14|תיקון מס׳ 2 לחוק הרשות למלחמה בסמים|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299835.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ב, 614|תיקון מס׳ 3 לחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301452.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ז, 1139|חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_390427.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}