פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[799643] קישור מאגר חקיקה
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2000339}} {{ח:תיבה|ס״ח תשמ״ג, 113|חוק המוזיאונים|http://fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_209734.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ט, 299|חוק בית העצמאות|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_300072.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}